Privatumo pranešimas

Taip pat perskaitykite naudojimo sąlygos.

Taip pat skaitykite apie slapukų naudojimą.

Taip pat perskaitykite užsakymo sąlygas.

1. Bendra informacija

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją kaip Star Cloud OÜ (toliau – Star Cloud) ir UAB „Biznio mašinų kompanija“ (toliau – BMK, o abi kartu – Partneriai), valdo ir tvarko Jūsų (t. y., Kliento) asmens duomenis (toliau – asmens duomenys arba duomenys) Jums apsilankius interneto svetainėje www.opiq.lt (toliau – Interneto svetainė) bei Jums tiesiogiai naudojantis Opiq platformos (toliau – Opiq) paslaugomis.

Partneriai Jūsų duomenis tvarko:

 • Naršant svetainėje www.opiq.lt;
 • Užsisakant Opiq internetinėse parduotuvėse;
 • Keliant ir redaguojant Opiq svetainėse esančią mokomąją medžiagą;
 • Užsiregistravus Opiq ir tapus jos registruotu vartotoju;
 • Kitais šioje Privatumo politikoje paminėtais tikslais.

Kai Jūsų duomenis valdo kiti valdytojai (pvz., mokykla), taikomos jų nustatytos asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias sąlygas, susisiekite su duomenų valdytoju.

Jei Partneriai, kaip Opiq platformos teikėjai ir administratoriai, yra duomenų valdytojai (pvz., apsilankymo Opiq internetinėje svetainėje www.opiq.lt atveju ar tiesiogiai mums rašant užklausas), duomenis tvarko Partneriai, vadovaudamiesi bendro duomenų valdymo susitarimu.

Pabrėžiame, jog Opiq yra informacinės visuomenės paslauga, pagrįsta Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme pateiktu paaiškinimu.

2. Apie Partnerius

Opiq teikėjas yra Star Cloud OÜ (toliau – Star Cloud), juridinio asmens kodas 12731921, buveinės adresas Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk tn 68, 10133, Estija, el. paštas info@opiq.lt, tel. +372 5323 7793, duomenys apie bendorvę kaupiami ir saugojami Estijos įmonių registre.

Opiq administratorius yra UAB „Biznio mašinų kompanija“, juridinio asmens kodas 122266912, buveinės adresas J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius, el. paštas info@bmk.lt, tel. +370 5212 5559, duomenys apie bendorvę kaupiami ir saugojami LR Juridinių Asmenų registre.

Duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti – info@opiq.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Partnerių apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, atliktus veiksmus Opiq platformoje, kitą informaciją, kurią apie Klientus Partneriai renka šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais Jums lankantis Opiq platformoje.

Opiq vartotojo instrukcijas pagal vaidmenis rasite ČIA.

Asmens duomenų tvarkymo Opiq platformoje pagrindas yra teisinių įsipareigojimų vykdymas (kaip mokomosios literatūros leidėjas, remiantis Pagrindinių mokyklų ir vidurinių mokyklų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi), sutartis su Klientu – duomenų subjektu, taip pat teisėtas interesas tinkamai suteikti Opiq paslaugas ir vartotojo sutikimas, jei įstatymai reikalauja prašyti vartotojo sutikimo (pirmiausia tiesioginės rinkodaros pranešimų atveju).

Kai naudojamasi Opiq, informacija apie vartotojo operacijas generuojama ir saugoma Partnerių serveriuose.

4. Kaip renkame jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis, priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Partneriai tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus, sukuriate registruoto vartotojo paskyrą, pateikiate savo el. pašto adresą, norėdami gauti naujienlaiškius ir pan.;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės Opiq paslaugomis, pvz., ieškote vadovėlių, atliekate užduotis Opiq platformoje;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., iš mokyklų.

5. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tada, kai tam turime teisinį pagrindą ir tik laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) įtvirtintų asmens duomenų tvarkymo principų. Asmens duomenų gavimo metu mes Jus informuosime apie duomenų valdytoją ir jo kontaktus, duomenų apsaugos pareigūno kontaktus, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, duomenų tvarkymo ir saugojimo trukmę, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų gavėjus arba jų kategorijas (jei taikoma), informaciją dėl automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą (jeigu toks sprendimų priėmimas taikomas), informaciją apie duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes (jei taikoma), duomenų subjektų teises.

Duomenų subjektų kategorija Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Fizinis asmuo – privatus vartotojas, mokyklos paskirtas administratorius, mokinys, mokinio tėvas/motina, mokytojas, autorius. Vartotojo tapatybės patvirtinimas ID, vardas, el. pašto adresas, autentifikavimo raktas. Dešimt metų nuo sutarties sudarymo Sutartis BDAR 6 str. 1 d. B punktas
Fizinis asmuo – privatus vartotojas, mokyklos paskirtas administratorius, mokinys, mokinio tėvas/motina, mokytojas, autorius. Vartotojo paskyros sukūrimas ir tvarkymas Vardas ir pavardė, , el. pašto adresas, telefono numeris, techninė įranga, vaidmuo, dalykai, studijų grupės, vartotojo mokymo įstaiga ir metai, kito vartotojo kvietimas + kviečiančiosios šalies duomenys, naudojimosi paslauga trukmė ir vartotojo IP adresas.
Licencija „Opiq“.
Dešimt metų nuo sutarties sudarymo Sutartis BDAR 6 str. 1 d. B punktas
Fizinis asmuo – privatus vartotojas, mokyklos paskirtas administratorius, mokinys, mokinio tėvas/motina, mokytojas, autorius. Sutarties vykdymas
Sutarties vykdymas, susijęs su mokymo medžiagos autoriaus informacija
Vartotojo pridėta mokomoji medžiaga (failas, tekstas), mokomojoje medžiagoje atliktų pratimų atsakymai, prie mokymo medžiagos pridėtos pastabos ir komentarai. Informacija apie mokinio pasiekimus (mokinių atsakymai, automatiniu tikrinimu pagrįstas grįžtamasis ryšys, mokytojo atsiliepimai pateikiami atsakymų taisymo, pažymio ar kitu būdu). Sukurti / pakeisti studijų žurnalai. Informacija apie panaudotą mokymo medžiagą, pratimus ir žymes mokymo medžiagoje. Dešimt metų nuo sutarties sudarymo Sutartis BDAR 6 str. 1 d. B punktas
Fizinis asmuo – Opiq vartotojas Naudojimasis internetinės svetainės paslaugomis, jos apskaita Buhalterinės apskaitos duomenys (privatiems vartotojams išrašytos ir jų apmokėtos sąskaitos faktūros pagal vardus, pavardes, licencijų galiojimo datas).
Naudojimosi mokėjimo paslauga atveju vartotojo banko sąskaitos numeris.
Penkeri metai nuo operacijos Sutartis BDAR 6 str. 1d. B punktas,
Teisinė prievolė BDAR 6 str. 1d. C punktas
Teisėtas interesas BDAR 6 str. 1d. F punktas
Opiq vartotojai Opiq platformos saugos užtikrinimas, administravimas, tobulinimas Vartotojų operacijų įrašai apie naudojimą, pvz. naršymo istorija, naršyklės informaciją, paieškos istorija, analitinius matmenis, šalį. Interaktyvių komponentų naudojimo istorija. Įrašai daromi vartotojų operacijų žurnale Confluent Cloud Kafka Penkeri metai nuo įrašo padarymo Teisėtas interesas BDAR 6 str. 1d. F punktas
Opiq vartotojai Techninis vartotojų operacijų registravimas „Microsoft Azure“ programoje Insight Vartotojų prisijungimų ir veiklos įrašų pildymas Opiq sistemos saugos žurnaluose.

Taip pat įrašų apie naudojimą, naršyklės informaciją, klaidų pranešimus, IP adresą, šalį pildymas Opiq sistemos saugos žurnaluose.
Vieneri metai nuo įrašo padarymo Teisėtas interesas BDAR 6 str. 1d. F punktas

6. Tiesioginė rinkodara

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis siųsdami Opiq naujienas, informaciją apie produktus ir paslaugas, mūsų organizuojamus renginius, taip pat naujienlaiškius ir kita. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiais atvejais:

 • Kai esate mūsų klientas, neišreiškęs prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais panašių prekių ir (ar) paslaugų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas informuoti savo klientus apie mūsų siūlomas prekes ir (ar) paslaugas);
 • Kai gauname išankstinį Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas).

Tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas (jeigu taikoma), el. pašto adresas, tel. Nr.

Asmens duomenys tvarkomi tol, kol:

 • išreikšite prieštaravimą Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais panašių prekių ir (ar) paslaugų rinkodarai arba
 • atšauksite sutikimą, arba ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.
Duomenų subjektų kategorijos Duomenų tvarkymo Tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Internetinės parduotuvės Opiq platformoje lankytojai Internetinės parduotuvės Opiq platformoje tiesioginė rinkodara Akcijų ir nuolaidų pasiūlymų siuntimas elektroniniais kanalais tik Opiq produktams ir paslaugoms (vardas, pavardė, el. paštas, Opiq aplinka). Rinkodara Teisėtas interesas BDAR 6 str. 1 d. F p.
Sutikimas BDAR 6 str. 1 d. A p.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu: info@opiq.lt.

7. Užklausų administravimas

Duomenų subjektų kategorijos Duomenų tvarkymo Tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Opiq svetainės lankytojai Užklausų, išsiųstų vartotojų palaikymo tarnybai, administravimas ir nagrinėjimas Užklausų, išsiųstų vartotojų palaikymo tarnybai, istorija ir turinys, siuntėjo vardas, pavardė, IP adresas 3 (tris) mėnesius po atsakymo į užklausą pateikimo. Sutartis, sutikimas BDAR 6 str. 1 d. a ir b punktai

8. Opiq internetinės parduotuvės paskyra ir pirkimas internetu

Elektroninė parduotuvė Opiq platformoje yra skirta registruotiems vartotojams: kaip pvz. mokyklų administratoriai, mokytojai, mokiniai, privatūs vartotojai.

Kai sukuriama Jūsų paskyra, kad galėtumėte įsigyti prekių ir paslaugų, Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika.

Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr. (dviejų faktorių autentifikavimui), jeigu paskyra mokyklos – mokyklos atstovo vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr. (dviejų faktorių autentifikavimui), įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas (neprivaloma), PVM mokėtojo kodas (neprivaloma).

Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas tinkamai įvykdyti sudarytą tarpusavio sutartį (jeigu paskyros turėtojas yra juridinis asmuo) arba sutartis su duomenų subjektu (jeigu paskyros turėtojas yra fizinis asmuo).

Informacija tvarkoma eShop sistemoje siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus: pristatyti įsigytas prekes Jūsų nurodytu adresu, spręsti garantinio aptarnavimo klausimus, taip pat teisinių interesų apsaugos ir gynybos tikslu.

Šie duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų (t. y. paskyros turėtojo ar įmonės įgalioto atstovo) paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė), po to anonimizuojami.

Be to, duomenys iš eShop automatiškai perduodami į Partnerių ir mokėjimo paslaugų tarpininkų verslo ir finansų apskaitos sistemas, kuriose tvarkomi teisinės prievolės ir teisėto intereso pagrindu, siekiant tinkamai įgyvendinti sudarytą sutartį, išrašyti ir išsiųsti PVM sąskaitas faktūras, komunikuoti su klientu, vykdyti garantinius įsipareigojimus, taip pat teisinių interesų apsaugos ir gynybos tikslu. Verslo ir finansų apskaitos sistemoje duomenys tvarkomi iki sutarties galiojimo pabaigos ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutartinių santykių pabaigos (teisiniai reikalavimai ir vidiniai norminiai aktai dėl archyvavimo).

9. Asmens duomenų atskleidimas

Registruotų vartotojų prieiga prie asmens duomenų, esančių Opiq, yra ribojama pagal vaidmenis. Kokius asmens duomenų tvarkymo veiksmus gali atlikti ir prie kokių asmens duomenų turi prieigą kiekvienas registruotojas vartotojas pagal savo vaidmenį yra detalizuota Vartotojo instrukcijose ČIA.

10. Asmens duomenų perdavimas

Mes neparduodame, neprekiaujame ar kitu būdu neperduodame Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Mūsų darbuotojai turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų tik tiek, kiek tai reikalinga jų pareigoms atlikti, siekiant, kad Opiq paslaugos būtų tinkamai suteiktos.

Išimtys yra patikimos trečiosios šalys, kurios padeda mums prižiūrėti mūsų interneto svetainę, ar teikti Jums paslaugas, jei šios trečiosios šalys sutinka laikyti informaciją konfidencialia ir nenaudoti jos kitais nei numatyta šioje Privatumo politikoje tikslais. Tokie paslaugų teikėjai negali naudoti Jūsų asmens duomenų jokiems kitiems tikslams ir negali saugoti Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei to reikia tinkamam paslaugos teikimui.

Gavėjų kategorijos Paskirtis
Paslaugų teikėjai

Bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais, kurie siūlo papildomas funkcijas, reikalingas tinkamam Opiq veikimui. Mūsų bendradarbiavimo partnerių rate taip pat yra Opiq funkcionavimui reikalingų techninių sprendimų tiekėjai ir tų sprendimų saugos paslaugų teikėjai.

Tiekėjai:

 1. AgileWorks AS; www.agileworks.eu
 2. Microsoft Azure (Cloud Computing Platform & Services), azure.microsoft.com/en-us
 3. ElasticSearch, www.elastic.co
 4. SendGrid, sendgrid.com
 5. Confluent Cloud Kafka, www.confluent.io
 6. Maksekeskus AS, www.maksekeskus.ee. Maksekeskus AS, kaip duomenų tvarkytojas, gauna asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, jei atsiskaitant už mokymo medžiagos naudojimo licenciją naudojama banko nuoroda arba kredito kortelė. Maksekeskus AS yra asmens duomenų, kuriuos Maksekeskus AS tvarko siekdama vykdyti savo teisinius įsipareigojimus arba tenkinti tolesnius verslo interesus, duomenų valdytojas. „Maksekeskus AS“ privatumo politiką rasite čia.
Įstatymais pagrįstų duomenų gavėjai
 1. Informacija, reikalinga civiliniam, administraciniam ar baudžiamajam procesui (teismas, policija ar kita kompetentinga tyrimo institucija)
 2. Vietos valdžios institucijos gali naudoti Opiq statistikos darbo stotį „OpiqStat“, kuri teikia apibendrintus statistinius duomenis apie konkrečios medžiagos naudojimą arba, pavyzdžiui, pagal subjektus, bet neteikia naudotojų asmens duomenų.

Tarptautinis perdavimas

Kai kurie mūsų atliekami Jūsų asmens duomenų apdorojimai atliekami naudojant debesies sprendimus. Tai reiškia, kad tam tikrais atvejais kai kurie duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų. Asmens duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų laikantis BDAR reikalavimų. Duomenų apsauga lygiaverčiu Europos Sąjungoje garantuojamam lygiui užtikrinama standartinėmis sutarties sąlygomis (SCC).

11. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. Slapukų privatumo politika su detalia informacija pateikiamas ČIA.

12. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nutekinimo, praradimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Partneriai naudoja naujausias debesų technologijas ir taiko aukščiausius saugumo reikalavimus. Be kita ko, naudojame prieigos valdymo kontrolę, autentifikavimo paslaugas, duomenų šifravimą, saugos testavimą ir kt. Norėdami gauti daugiau informacijos apie saugumo priemonių taikymą, susisiekite info@opiq.lt.

13. Duomenų subjektų teisės

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@opiq.lt.

Remiantis BDAR, Jūs turite tam tikras teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 1. Teisė susipažinti su duomenimis: Jūs turite teisę žinoti, kas ir kaip tvarko jūsų duomenis, iš kokių šaltinių gaunami duomenys ir kokie asmens duomenys yra tvarkomi.
 2. Duomenų perdavimas: Jūs turite teisę prašyti, kad apie Jus surinkti asmens duomenys būtų išduoti kompiuterio skaitomu formatu, kad juos būtų galima perduoti kitam paslaugų teikėjui, kurio paslaugomis norėtumėte naudotis, pavyzdžiui, ateityje.
 3. Teisė ištrinti / būti pamirštam: Galite prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir jei duomenų tvarkytojas neturi pateisinamos priežasties naudoti duomenis.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą / prieštaravimų teikimą: Jūs visada turite teisę tam tikromis sąlygomis apriboti arba uždrausti tvarkyti savo asmens duomenis. Jei yra rimta priežastis, taip pat galite nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu.
 5. Duomenų taisymas: Jūs visada turite teisę ištaisyti arba papildyti savo asmens duomenis, jei duomenys yra netikslūs ir jei netikslumas gali turėti įtakos Jums.
 6. Teisė atšaukti sutikimą: Jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, sutikimą galite bet kada atšaukti.

Į Jūsų pagrįstas užklausas atsakysime per trisdešimt dienų. Jei Jūsų užklausa yra susijusi su asmens duomenimis, kurių duomenų valdytojai nesame, perduosime Jūsų užklausą duomenų valdytojui.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@opiq.lt.

14. Kita svarbi informacija

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu: info@opiq.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau – ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai: adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (įėjimas iš kairės pusės), el. paštas ada@ada.lt, telefonas (8 5) 271 28 04, 279 1445, https://vdai.lrv.lt/lt/).

15. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdami atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodami apie tai mus elektroniniu paštu info@opiq.lt.

Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

16. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Rekomenduojame Jums reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija . Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas atliktas 2024.06.

Privatumo pranešimas
Prašau palaukti