Užsakymo taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir nuostatos galioja nuo 2021 m. birželio 1 d.

Taip pat perskaitykite naudojimo taisykles ir sąlygas.

Taip pat perskaitykite privatumo politiką.

Taip pat skaitykite apie slapukų naudojimą.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Star Cloud OÜ (toliau Opiq arba pardavėjas) užsakymo sąlygos (toliau – sąlygos) taikomos visiems asmenims. (toliau – pirkėjas), kurie naudojasi Opiq internetine parduotuve (toliau – internetinė parduotuvė) įsigydami vartotojo licenciją, reikalingą naudotis Opiq saugykla.
  2. Sutikdamas su sąlygomis, vartotojas patvirtina, kad susipažino su sąlygomis, sutikimą su jomis ir įsipareigojimą jų laikytis.
  3. Opiq išsaugos su pirkėju sudaryto sandorio duomenis savo duomenų bazėje. Pardavėjas atsiųs atitinkamą informaciją apie pardavimo sandorį pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
  4. Visais klausimais, kurie nėra reglamentuoti taisyklėse ir sąlygose, šalys elgsis pagal Estijos Respublikos teisės aktus.
 2. „Opiq“ paslaugos pirkimas ir naudojimosi internetine parduotuve procesas
  1. Prieigą prie kūrinių, pateiktų „Opiq“ saugykloje (vartotojo licencija), galima įsigyti tik per internetinę parduotuvę. Paslaugos kaina arba prieinamumas gali keistis ir Opiq neprivalo iš anksto pranešti apie tokius pakeitimus. Kaina, už kurią jie sudarė sandorį Opiq, bus taikoma konkrečiam pirkėjui. Visos kainos nurodytos eurais (€). Jei mokėjimas atliekamas kita valiuta, banko sistema konvertuos valiutą į eurus pagal banko paslaugos kursą.
  2. Star Cloud OÜ yra asmens duomenų valdytojas ryšį su internetine parduotuve. Jei mokėjimai atliekami naudojant Maksekeskus AS siūlomus mokėjimo sprendimus, Maksekeskus AS yra duomenų, susijusių su mokėjimais, duomenų tvarkytojas. Maksekeskus AS yra asmens duomenų, kuriuos Maksekeskus AS tvarko siekdama vykdyti savo teisinius įsipareigojimus arba patenkinti tolesnius verslo interesus, duomenų valdytojas. Su Maksekeskus AS privatumo politika galite susipažinti čia. „Opiq“ gali atšaukti vartotojo licenciją ir sustabdyti paslaugos teikimą, jei:
   1. nebegalioja teisės platinti konkretų kūrinį Opiq aplinkoje;
   2. pirkėjas nesugeba laikytis naudojimosi paslauga sąlygų.
  3. Jei „Opiq“ negalės įvykdyti užsakymo, jis susisieks su pirkėju ir grąžins arba užskaitys bet kokią sumokėtą sumą, jei pirkėjas jau sumokėjo už paslaugą.
  4. Norėdamas įsigyti „Opiq“ paslaugą, pirkėjas turi atidžiai laikytis „Opiq“ aplinkoje pateiktų nurodymų. Pirkėjas, norėdamas gauti vartotojo licenciją, pirmiausia turi tinkamai užsiregistruoti sistemoje. Norėdamas pateikti užsakymą, pirkėjas turi:
   1. pasirinkti paketą, kuris nustato, kuriems kūriniams naudotojo licencija suteiks prieigą;
   2. nurodyti pageidaujamą laikotarpį prieigą prie mokymo medžiagos (naudotojo licencija) mėnesiais;
   3. pasirinkite mokėjimo būdą, ty apmokėkite už pirkinį naudodami „Opiq“ pateiktą banko nuorodą arba kredito kortelę arba atlikdami išankstinį mokėjimą pagal sąskaitą faktūrą;
   4. už vartotojo licenciją sumokėti pasirinktu būdu.
  5. Banko nuoroda sumokėjus už vartotojo licenciją, bankas leidžia vartotojui grįžti į „Opiq“, paspaudus „Grįžti pas prekybininką“.
  6. Jei mokėjimui naudojama banko nuoroda arba kredito kortelė, vartotojo licencija bus aktyvi nuo užsakyme nurodytos pradžios datos.
  7. Mokant pagal sąskaitą faktūrą, naudotojo licencija įsigalios gavus mokėjimą į sąskaitoje nurodytą „Opiq“ banko sąskaitą ir užsakyme pasirinktą pradžios datą. er.
  8. Swedbank, SEB, Luminor klientai gali atsiskaityti naudodami banko nuorodas, o „Visa“ arba „MasterCard“ kredito kortelių savininkai gali mokėti naudodami atitinkamas kredito korteles.
 3. Pasitraukimas iš pirkimo-pardavimo sutarties
  1. Vadovaujantis prievolių teisės įstatymo 53 straipsnio 4 dalies 71 punktu, teisė atsisakymo nuostatos nebus taikomos operacijoms, kurių tikslas yra tokio skaitmeninio turinio, kuris nėra pateiktas materialioje laikmenoje, pristatymas.
  2. Sutikdami su šiomis sąlygomis ir pateikdami paraišką dėl vartotojo licencijos, vartotojas aiškiai sutiks su toliau nurodytais dalykais ir patvirtins, kad supranta, kad praras teisę atsisakyti sutarties, kreipdamasis dėl licencijos aukščiau nurodytu atveju.
 4. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas internetinėje parduotuvėje
  1. Opiq gali tvarkyti duomenis (įsk. asmens duomenis) be pirkėjo sutikimo ta apimtimi, kuri reikalinga norint naudotis internetine parduotuve ar vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, įskaitant pirkėjui pranešimų siuntimą, kurie yra susiję su naudojimusi internetinės parduotuvės paslaugomis, bei saugoti užsakymų duomenis. pirkėjai, kurie prisijungė prie internetinės parduotuvės, siekdami teikti geresnes paslaugas pirkėjams ar įrodinėti sandorius.
  2. Jei pirkėjas internetinėje parduotuvėje davė sutikimą naudoti jo duomenis rinkodaros tikslais, pardavėjas duomenis naudos tik Opiq prekių ir paslaugų akcijos ir nuolaidų pasiūlymams siųsti pirkėjui elektroniniais kanalais. Pirkėjas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą naudoti jo duomenis rinkodaros tikslais, išsiųsdamas atitinkamą el. laišką pardavėjui arba vadovaudamasis Opiq aplinkoje pateiktomis instrukcijomis.
  3. internetinės parduotuvės vartotojų asmens duomenys ir tvarkymo tikslai aprašyti Opiq privatumo pranešime.
 5. Atsakomybė ir ginčų sprendimas
  1. Nesilaikant taisyklių ir sąlygų Pirkėjas gali pasinaudoti įstatymų nustatytais teisės gynimo būdais, įskaitant reikalavimą įvykdyti sutartį, sumažinti kainą, reikalauti atlyginti žalą arba atsisakyti sutarties.
  2. nustačius trūkumą, pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Opiq darbuotojus el.paštu arba telefonu. Pasibaigus vartotojo licencijos galiojimo laikui, nebebus galima nustatyti paslaugos teikimo trūkumų.
  3. Pirkėjai informacijos apie savo užsakymus gali teirautis telefonu nuo pirmadienio 10-16 val. iki penktadienio.
  4. Pirkėjas gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos valdybos veikiantį Vartotojų ginčų komitetą dėl ginčų, kilusių teikiant paslaugą, sprendimo.
  5. Opiq nesiims bus atsakingi už saugykloje esančių kūrinių turinį, įskaitant mokomosios medžiagos atitiktį nacionalinei mokymo programai, ir nesuteiks pirkėjui jokių garantijų, kad naudojant kūrinius bus pasiekti jo norimi tikslai, pvz., dėl tam tikros baigsis dalyko įgijimu.
  6. Opiq patvirtina, kad turi teisę platinti visus kūrinius ir kitą medžiagą, esančią Opiq aplinkoje.
 6. Pasiūlymai, klausimai, skundai
  1. Pasiūlymus, klausimus ir skundus siųskite šiuo el. pašto adresu: info@opiq.lt. Telefonu sprendžiame tik tas problemas, kurios yra susijusios su kasdieniu Opiq naudojimu arba su bet kokiais tokio naudojimo trukdžiais. „Star Cloud“ darbuotojai neturi teisės priimti jokių kitų klausimų ar skundų telefonu.
Užsakymo taisyklės ir sąlygos
Prašau palaukti